Tô vít - Chìa vặn

Tô vít đa năng tự động 10 mũi vặn Stanley 68-010

Mã SP:  68-010

Liên hệ

Tô vít đa năng 4 mũi vặn Stanley 68-012

Mã SP:  68-012

Liên hệ

Tô vít đóng dẹt 5mmx4" (100mm) Stanley 65-243

Mã SP:  65-243

Liên hệ

Tô vít đóng dẹt 5mmx6" (150mm) Stanley 65-244

Mã SP:  65-244

Liên hệ

Tô vít đóng dẹt 6mmx4" (100mm) Stanley 65-247

Mã SP:  65-247

Liên hệ

Tô vít đóng dẹt 6mmx5" (125mm) Stanley 65-248

Mã SP:  65-248

Liên hệ

Tô vít đóng dẹt 8mmx6" (150mm) Stanley 65-253

Mã SP:  65-253

Liên hệ

Tô vít đóng dẹt 8mmx8" (200mm) Stanley 65-254

Mã SP:  65-254

Liên hệ

Tô vít đóng dẹt 8mmx10" (250mm) Stanley 65-255

Mã SP:  65-255

Liên hệ

Tô vít đóng dẹt 8mmx12" (300mm) Stanley 65-256

Mã SP:  65-256

Liên hệ

Tô vít đóng bake PH1 5mmx4" (100mm) Stanley 65-245

Mã SP:  65-245

Liên hệ

Tô vít đóng bake PH1 5mmx6" (150mm) Stanley 65-246

Mã SP:  65-246

Liên hệ