Cờ lê - Mỏ lết

Mỏ lết 15"/375mm Stanley 87-435

Mã SP:  87-435

Liên hệ

Mỏ lết 18"/450mm Stanley 87-371

Mã SP:  87-371

Liên hệ

Mỏ lết cán bọc nhựa 18"/450mm Stanley 87-796

Mã SP:  87-796

Liên hệ

Mỏ lết MAXSTEEL 8"/200mm Stanley 90-948

Mã SP:  90-948

Liên hệ

Mỏ lết MAXSTEEL 10"/250mm Stanley 90-949

Mã SP:  90-949

Liên hệ

Mỏ lết MAXSTEEL 12"/300mm Stanley 90-950

Mã SP:  90-950

Liên hệ

Kìm nước (Mỏ lết răng) 6"/150mm Stanley 87-620

Mã SP:  87-620

Liên hệ

Kìm nước (Mỏ lết răng) 8"/200mm Stanley 87-621

Mã SP:  87-621

Liên hệ

Kìm nước (Mỏ lết răng) 10"/250mm Stanley 87-622

Mã SP:  87-622

Liên hệ

Kìm nước (Mỏ lết răng) 12"/300mm Stanley 87-623

Mã SP:  87-623

Liên hệ

Kìm nước (Mỏ lết răng) 14"/350mm Stanley 87-624

Mã SP:  87-624

Liên hệ

Kìm nước (Mỏ lết răng) 18"/450mm Stanley 87-625

Mã SP:  87-625

Liên hệ