Cờ lê - Mỏ lết

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 17mm Stanley 70-947E

Mã SP:  70-947E

Liên hệ

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 19mm Stanley 70-949E

Mã SP:  70-949E

Liên hệ

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 22mm Stanley 70-952E

Mã SP:  70-952E

Liên hệ

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 24mm Stanley 70-954E

Mã SP:  70-954E

Liên hệ

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 27mm Stanley 70-957E

Mã SP:  70-957E

Liên hệ

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 30mm Stanley 70-960E

Mã SP:  70-960E

Liên hệ

Cờ lê đầu tròng, đầu mở 32mm Stanley 70-961E

Mã SP:  70-961E

Liên hệ

Mỏ lết 4"/100mm Stanley 87-430

Mã SP:  87-430

Liên hệ

Mỏ lết 6"/150mm Stanley 87-431

Mã SP:  87-431

Liên hệ

Mỏ lết 8"/200mm Stanley 87-432

Mã SP:  87-432

Liên hệ

Mỏ lết 10"/250mm Stanley 87-433

Mã SP:  87-433

Liên hệ

Mỏ lết 12"/300mm Stanley 87-434

Mã SP:  87-434

Liên hệ