Búa - Đục

Bộ đục gỗ 3 chiếc Stanley 16-089

Mã SP:  16-089

Liên hệ

Bộ đục gỗ 6 chiếc Stanley 16-120

Mã SP:  16-120

Liên hệ

Đục lấy dấu 1/4"x4" Stanley 16-227

Mã SP:  16-227

Liên hệ

Đục lấy dấu 3/8"x5-1/2" Stanley 16-236

Mã SP:  16-236

Liên hệ

Búa nhổ đinh cán thép 450g/16oz Stanley 51-081

Mã SP:  51-081

Liên hệ

Búa nhổ đinh cán thép 570g/20oz Stanley 51-082

Mã SP:  51-082

Liên hệ

Búa nhổ đinh cán gỗ 450g/16oz Stanley 51-271

Mã SP:  51-271

Liên hệ

Búa đầu tròn cán gỗ 340g/12oz Stanley 54-190

Mã SP:  54-190

Liên hệ

Búa đầu tròn cán gỗ 450g/16oz Stanley 54-191

Mã SP:  54-191

Liên hệ

Búa đầu tròn cán gỗ 680g/24oz Stanley 54-192

Mã SP:  54-192

Liên hệ

Búa đầu tròn cán gỗ 910g/32oz Stanley 54-193

Mã SP:  54-193

Liên hệ